Teepee thiết lập với mat

Trong phần này, chúng tôi phải cung cấp các bộ Ấn Độ tốt đẹp khác nhau của chúng tôi. Chúng bao gồm teepees của trẻ em và một tấm thảm hai mặt. Đó là một bộ tuyệt vời, và tấm thảm cũng có thể hoạt động như một tấm thảm trong phòng. Chúng tôi khuyến khích bạn kết hợp các bộ của chúng tôi với đệm, vòng hoa cờ và các đồ trang trí khác.

Bằng cách mua một bộ bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.