điều lệ

Các quy định này của cửa hàng trực tuyến, đặt ra các quy tắc cho hoạt động của cửa hàng trực tuyến chạy dưới tên "Moi Mili" tại địa chỉ Internet www.moimili.netvà các điều kiện để ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa với người mua, thông qua cửa hàng. Các quy định này trở thành một phần của hợp đồng được ký kết giữa Người bán và Người mua.

Bất kể giao dịch mua được thực hiện qua cửa hàng trực tuyến, Người mua có quyền, trước khi đặt hàng, đàm phán tất cả các điều khoản trong hợp đồng với Người bán, bao gồm cả những thay đổi quy định của các quy định sau. Các cuộc đàm phán này phải được thực hiện qua e-mail hoặc bằng văn bản và được chuyển đến địa chỉ thư tín của Người bán: Moi Mili Klaudia Wcisło với văn phòng đã đăng ký tại Warsaw, Đường Bronowska 7D, 03-995 Warsaw. Trong trường hợp Người từ chức từ bỏ khả năng ký kết hợp đồng thông qua các cuộc đàm phán cá nhân, các quy định và luật áp dụng sau đây sẽ được áp dụng.

1. THÔNG TIN VỀ CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

1.1. Cửa hàng trực tuyến hoạt động tại www.moimili.net được sở hữu bởi Klaudia Wcisło tiến hành hoạt động kinh doanh thuộc công ty Moi Mili Klaudia Wcisło có trụ sở tại Warsaw, ulica Bronowska 7D, 03-995 Warsaw, được đưa vào Sổ đăng ký hoạt động kinh tế trung ương do Bộ trưởng Bộ kinh tế lưu giữ, với số NIP 9930439924, REGON 146627846, sau đây được gọi là "Người bán".

1.2. Lưu trữ dữ liệu:
Tài khoản ngân hàng:
Ngân hàng Alior 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Lưu trữ dữ liệu tương ứng:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. Bronowska 7D
03-995 Warsaw
e-mail:
moimili.info@gmail.com
điện thoại liên hệ: + 881 543 398

2. CHÚ GIẢI
Các thuật ngữ được liệt kê dưới đây có nghĩa được đưa ra dưới đây trong Quy định:

"Người mua" - nghĩa là khách hàng của cửa hàng, tức là một thể nhân có đầy đủ năng lực pháp lý, pháp nhân hoặc đơn vị tổ chức không phải là pháp nhân, luật pháp cấp năng lực pháp lý, ký kết hợp đồng bán hàng hóa với Người bán cho mục đích không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mình. hoặc chuyên nghiệp, nghĩa là để đáp ứng nhu cầu của chính họ;

'Quy định "- nghĩa là các quy định này của cửa hàng trực tuyến" Moi Mili "thuộc sở hữu của Người bán;
"Người bán" - có nghĩa được chỉ định trong điểm 1.1;
"Cửa hàng" - nghĩa là cửa hàng trực tuyến "Moi Mili" thuộc sở hữu của Người bán, hoạt động tại
www.moimili.net bán hàng cho người mua.
"Bằng chứng mua hàng" - hóa đơn, hóa đơn hoặc biên lai được ban hành theo Luật thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của 11 Tháng 3 2004 như được sửa đổi và các luật áp dụng khác.

3. CỬA HÀNG CUNG CẤP

3.1. Người bán bán hàng qua Internet suốt ngày đêm - bằng cách điền vào mẫu trên trang web của cửa hàng, qua email tại: www.moimili.net và qua điện thoại tại + 48 881 543 398 trong vài giờ 8-16. Điều kiện đặt hàng qua Internet là việc hoàn thành đúng mẫu đơn đặt hàng với chi tiết địa chỉ và thanh toán theo các Quy định này.

3.2. Tên nhà sản xuất và thương hiệu là quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu và được trình bày trong Cửa hàng cho mục đích thông tin. Các sản phẩm được trình bày và thông tin về chúng, bao gồm bảng giá, hình ảnh và hình ảnh của hàng hóa không cấu thành quảng cáo hoặc đề nghị theo nghĩa của pháp luật, mà chỉ là thông tin thương mại về hàng hóa và có thể hơi khác so với thực tế.

3.3. Số lượng và loại hàng hóa được cung cấp trong Cửa hàng có thể thay đổi và có thể cập nhật liên tục.

3.4. Số lượng hàng hóa được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong Cửa hàng bị hạn chế. Việc bán hàng của họ được thực hiện trên cơ sở đơn đặt hàng được xác nhận bởi các cửa hàng, trong khi cổ phiếu cuối cùng.

4. GIÁ HÀNG HÓA

4.1. Giá của tất cả hiển thị trên trang web của cửa hàng trực tuyến www.moimili.net hàng hóa là một mức giá gộp (tức là đã bao gồm VAT) và được thể hiện bằng zlotys Ba Lan. Giá của hàng hóa không bao gồm chi phí giao hàng, được xác định theo bảng giá giao hàng riêng.

Giá 4.2 xuất hiện trên trang web của cửa hàng www.moimili.net , cũng như các mô tả về hàng hóa chỉ cấu thành thông tin thương mại và không phải là một đề nghị theo nghĩa của Bộ luật Dân sự. Ràng buộc - cho mục đích ký kết hợp đồng cụ thể - họ chỉ đạt được ngay khi Người bán xác nhận chấp nhận đơn đặt hàng để thực hiện.

4.3 Giá đưa ra cho mỗi sản phẩm có giá trị cho đến khi tồn kho cuối cùng. Cửa hàng có quyền thay đổi giá hàng hóa được cung cấp, giới thiệu hàng hóa mới với ưu đãi của cửa hàng, thực hiện và hủy các chiến dịch quảng cáo trên trang web của cửa hàng hoặc thay đổi chúng. Thay đổi giá hàng hóa không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng được chấp nhận để thực hiện và xác nhận.

5. KẾT LUẬN HỢP ĐỒNG VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

5.1. Quá trình đặt hàng bắt đầu bằng cách nhấp vào nút "thêm vào giỏ hàng" bên cạnh sản phẩm đã chọn. Người mua, sau khi lựa chọn cuối cùng của hàng hóa mà anh ta dự định mua, nhấp vào nút "đặt hàng". Sau đó, Người mua được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, lựa chọn phương thức giao hàng và loại thanh toán. Sau khi hoàn thành các thông tin cần thiết, Người mua nhấp vào nút "tiếp tục". Người mua được yêu cầu cung cấp địa chỉ mà hàng hóa được đặt hàng sẽ được giao.

5.2. Trước khi đặt hàng cuối cùng, Người mua có thể đọc thông tin về đơn hàng đã đặt, bao gồm, trong số những người khác tính toán hàng hóa đặt hàng, đơn vị của họ và tổng giá, giá trị của bất kỳ giảm giá và chi phí giao hàng. Sau khi hoàn thành dữ liệu cần thiết để vận chuyển hàng đã đặt, Người mua nhấp vào nút "đặt hàng".

5.3. Bằng cách nhấp vào nút "đặt hàng", Người mua gửi cho Người bán một đề nghị để mua hàng hóa được chỉ định trong đơn đặt hàng, theo các điều kiện được chỉ định trong đó và kết quả từ Quy định ("đặt hàng", "đặt hàng"). Đơn đặt hàng được coi là ưu đãi hợp lệ và ràng buộc đối với việc mua hàng của Người mua chỉ khi mẫu đơn đặt hàng đã được Người mua hoàn thành chính xác và gửi cho Người bán bằng hệ thống và cơ chế có trên trang của Cửa hàng, bằng cách nhấp vào nút "đặt hàng", trừ khi luật pháp quy định ngược lại. Đặt hàng không tương đương với sự chấp nhận của Người bán.

5.4. Sau khi nhấp vào nút "đặt hàng", Người bán sẽ tạo thông tin về chi tiết đơn hàng, sẽ được gửi đến địa chỉ email của Người mua được cung cấp trong mẫu đơn đặt hàng ("thông báo tóm tắt đơn hàng", "tóm tắt đơn hàng"). Gửi bởi Người bán thông tin về các chi tiết của đơn đặt hàng không cấu thành hợp đồng, nhưng chỉ nhằm mục đích thông báo cho Người mua rằng đơn hàng đã đến Cửa hàng.

5.5. Thông báo tóm tắt đơn đặt hàng cũng có yêu cầu thanh toán số tiền (giá hàng hóa và phí vận chuyển) do đơn đặt hàng được đặt. Người mua cam kết trả một khoản tiền liên quan đến đơn đặt hàng, theo các điều khoản và trong thời hạn phát sinh từ các Quy định này.

5.6. Sau khi thanh toán bởi Người mua, Người bán thông báo cho Người mua bằng e-mail về việc chấp nhận đơn đặt hàng để thực hiện. Thỏa thuận bán hàng được ký kết khi Người mua nhận được tin nhắn từ Người bán xác nhận việc chấp nhận đơn đặt hàng được thực hiện. Điều kiện để chấp nhận đơn đặt hàng là sự sẵn có của sản phẩm trong kho của Cửa hàng.

5.7. Người bán có quyền xác minh đơn hàng trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý (ví dụ: cung cấp địa chỉ giao hàng không tồn tại) và trong trường hợp Người mua không tuân thủ các quy định của Quy định này. Trong trường hợp xảy ra các tình huống nêu trên, Người bán có thể rút khỏi hợp đồng, về việc Người mua sẽ được thông báo qua e-mail.

5.8. Để đặt hàng, khách hàng cần cung cấp các dữ liệu sau: tên và họ, (tên công ty, mã số thuế), địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại cho phép xác minh đơn hàng đã đặt.

5.9. Trước khi xác nhận chấp nhận đơn đặt hàng của Người bán, Người mua có thể gửi thông báo chỉnh sửa đơn hàng qua e-mail đến địa chỉ sau: moimili.info@gmail.comvà vì tính hợp lệ của nó, việc hiệu chỉnh đó phải được Người bán chấp thuận qua e-mail. Điều này không ảnh hưởng đến quyền của Người mua phát sinh từ việc rút tiền.

5.10. Đối tượng đã mua của hợp đồng được gửi cùng với tài liệu bán hàng được chọn bởi Người mua, loại giao hàng được Người mua chọn đến địa điểm giao hàng được Người mua chỉ định trong đơn đặt hàng.
5.11 Sau khi gửi đơn đặt hàng cho Người mua, Cửa hàng sẽ tạo một e-mail (nếu có thể) với thông tin về lô hàng.

6. GIAO HÀNG VÀ GIAO HÀNG

6.1. Người bán thực hiện các đơn đặt hàng trên toàn thế giới bằng cách vận chuyển bằng chuyển phát nhanh hoặc Bưu điện Ba Lan.

6.2. Việc giao hàng diễn ra theo lựa chọn của Người mua theo thứ tự được đặt qua;

a) Bưu điện Ba Lan hoặc công ty chuyển phát nhanh,
b) Bằng cách đón cá nhân bằng cách hẹn qua điện thoại hoặc e-mail.

6.3. Chi phí vận chuyển do Người mua chịu thông báo về tổng chi phí giao hàng trước khi đặt hàng. Tóm tắt đơn đặt hàng có chứa thông tin về đơn đặt hàng và chi phí giao hàng cũng sẽ được gửi đến người mua bằng e-mail, sau khi đặt hàng, đến địa chỉ được cung cấp trong mẫu đơn đặt hàng.

6.4. Người mua nên kiểm tra tình trạng của bưu kiện trong khi nhận với sự có mặt của một nhân viên của công ty chuyển phát nhanh hoặc Poczta Polska. Trong trường hợp thiệt hại cho bưu kiện, Người mua có nghĩa vụ báo cáo thực tế này cho người chuyển phát và lập một báo cáo khiếu nại và thông báo cho Cửa hàng về thực tế này.

6.5. Chi phí giao hàng nước ngoài được xác định riêng bởi Người mua và Người bán bằng e-mail, theo biểu giá của công ty chuyển phát nhanh.

6.6. Người bán không giao tiền mặt khi giao hàng.

7. THỜI GIAN XỬ LÝ

7.1. Thời gian xử lý đơn hàng là thời gian cần thiết để chuẩn bị đơn hàng cho lô hàng. Người bán cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng nó đạt tối đa thời gian làm việc 3-5 kể từ thời điểm nhận được đơn đặt hàng trên tài khoản ngân hàng của Người bán.

7.2. Các đơn đặt hàng vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, hoặc các ngày lễ, được thực hiện trong các ngày làm việc 3-5 kể từ ngày làm việc đầu tiên, nhưng không bao gồm các ngày lễ tiếp theo.

7.3. Người bán có quyền đình chỉa thực hiện giao hàng từ Cửa hàng trong một thời gian xác định, được chỉ định trong từng trường hợp trước trên trang web www.moimili.net. Đơn hàng sẽ không được xử lý trong thời hạn quy định như vậy và thời hạn hoàn thành các đơn hàng được chỉ định tại điểm 7.1 sẽ được tự động gia hạn và sẽ bắt đầu chạy vào ngày làm việc đầu tiên sau thời hạn được chỉ định.

8. THANH TOÁN

8.1. Phương thức thanh toán được Người mua chọn riêng cho từng đơn hàng.

8.2. Người mua có thể chọn tùy chọn thanh toán khi đặt hàng từ các phương thức thanh toán sau:

a) thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn PayPal hoặc tPay

b) Chuyển vào tài khoản ngân hàng.

8.3. Người mua không thể thanh toán bằng cách gửi tiền mặt hoặc séc.

8.4. Trong trường hợp chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Ba Lan (trả trước), toàn bộ số tiền ghi trong e-mail xác nhận vị trí đặt hàng trong Cửa hàng nên được chuyển trong vòng ngày làm việc của 5 kể từ ngày gửi cho Người mua một tin nhắn tóm tắt đơn hàng được đề cập ở điểm 5.4 ở trên, vào tài khoản Chi tiết ngân hàng của cửa hàng, cùng với tiêu đề chuyển khoản, cũng là số thứ tự. Thanh toán được coi là được thực hiện tại thời điểm ghi có tài khoản ngân hàng của Cửa hàng. Trong khoảng thời gian nêu trên, hàng hóa được đặt hàng được bảo hiểm bởi đặt phòng.

8.5. Nếu việc chuyển tiền không được thực hiện trong khoảng thời gian nói trên, đơn hàng sẽ được coi là chưa được gửi và ưu đãi mua hàng của Người mua sẽ hết hạn, dẫn đến việc hủy đơn đặt hàng và hết hạn đặt chỗ.

8.6. Người bán xác nhận đã nhận thanh toán cho đơn đặt hàng qua e-mail.

8.7. Trong trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn thời hạn thanh toán, nhưng vì tính hợp lệ của nó, Người bán cần phải chấp nhận thời hạn mới như vậy bằng e-mail.

8.8. Nếu Người mua muốn nhận hóa đơn, bằng cách đặt hàng trong Cửa hàng, anh ta đồng ý phát hành và gửi điện tử đến địa chỉ e-mail do anh ta cung cấp, hóa đơn, bản sao của các hóa đơn này và các chỉnh sửa của họ, theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính 20 tháng 12 2012 trong về việc gửi hóa đơn ở dạng điện tử, các quy tắc lưu trữ của họ và quy trình cung cấp chúng cho cơ quan thuế hoặc cơ quan kiểm soát tài chính (Tạp chí Luật 2010, mục 1528).

9. KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM, XEM VĂN BẢN HỢP ĐỒNG.

9.1. Các quy định này có thể được tìm thấy trên trang web của Cửa hàng tại www.moimili.net / trang / quy định.

9.2. Ngoài ra, bằng cách sử dụng chức năng có sẵn trong trình duyệt web, bạn có thể in và lưu Quy định dưới dạng tài liệu.

9.3. Dữ liệu của đơn hàng đã đặt có thể được lưu trữ bổ sung: bằng cách tải xuống Quy định và lưu dữ liệu được thu thập trên trang cuối của đơn hàng được đặt trong Cửa hàng bằng các chức năng có sẵn trong trình duyệt hoặc bằng cách lưu dữ liệu trong thông tin về chi tiết đơn hàng được gửi đến địa chỉ email do người mua cung cấp.

10. RÚT TIỀN TỪ HỢP ĐỒNG

10.1. Căn cứ theo Đạo luật 30 của tháng 5 2014 về quyền lợi người tiêu dùng (Tạp chí luật của 24 tháng 6 2014), một người tiêu dùng (một người tự nhiên thực hiện giao dịch hợp pháp với một doanh nhân không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động chuyên nghiệp của mình), người đã ký kết hợp đồng từ xa hoặc bên ngoài cơ sở kinh doanh có quyền rút khỏi hợp đồng trong vòng ngày 14 mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào và không phát sinh chi phí, ngoại trừ các chi phí được quy định trong nghệ thuật. 33, nghệ thuật. Phần 34 2 và nghệ thuật. 35 của Đạo luật 30 có thể 2014 về quyền lợi người tiêu dùng.

10.2. Thời hạn rút khỏi hợp đồng sẽ hết hạn sau khi hết hạn 14 kể từ ngày giao hàng.

10.3. Để thực hiện quyền rút tiền, Người mua là người tiêu dùng nên thông báo cho Người bán, cung cấp tên, địa chỉ bưu chính đầy đủ và, nếu có, số điện thoại, số fax và địa chỉ email, về quyết định rút khỏi hợp đồng bằng một tuyên bố không rõ ràng bằng văn bản. Người mua có thể sử dụng hình thức rút tiền mẫu, được đính kèm như Phụ lục 2 với Đạo luật 30 có thể 2014 về quyền của người tiêu dùng, nhưng không bắt buộc. Người mua cũng có thể hoàn thành và gửi một hình thức rút tiền có sẵn trên trang web của Người bán www.moimili.net. Nếu Người mua sử dụng tùy chọn này, Người bán sẽ gửi ngay xác nhận đã nhận được thông tin về việc rút tiền từ hợp đồng qua email đến địa chỉ do Người mua cung cấp. Để đáp ứng thời hạn rút khỏi hợp đồng, việc gửi thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền rút khỏi hợp đồng trước thời hạn rút khỏi hợp đồng là đủ.

10.4. Trong trường hợp rút khỏi hợp đồng, hợp đồng được coi là vô hiệu và Người bán trả lại cho Người mua là người tiêu dùng tất cả các khoản thanh toán nhận được từ Người mua, bao gồm các chi phí giao hàng (trừ chi phí bổ sung do phương thức giao hàng do Người mua chọn ngoài phương thức giao hàng thông thường rẻ nhất do Người bán cung cấp) , ngay lập tức và trong mọi trường hợp không muộn hơn 14 kể từ ngày Người bán nhận được thông tin về việc thực hiện quyền rút tiền của Người mua khỏi hợp đồng. Người bán sẽ hoàn trả khoản thanh toán bằng các phương thức thanh toán tương tự mà Người mua đã sử dụng trong giao dịch ban đầu, trừ khi Người mua đã đồng ý với một giải pháp khác. Người mua không chịu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc trả lại tiền thanh toán. Người bán có thể giữ lại khoản bồi hoàn cho đến khi nhận được món hàng hoặc cho đến khi người mua cung cấp bằng chứng gửi lại, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

10.5. Khi thực hiện quyền rút tiền, Người mua là người tiêu dùng có nghĩa vụ gửi hoặc chuyển hàng hóa đến địa chỉ của Người bán Moi Mili Klaudia Wcisło, Piłsudskiego 20 / 5, 33-100 Tarnów ngay lập tức vào bất kỳ ngày nào sau đó thông tin về việc thực hiện bởi Người mua quyền rút khỏi hợp đồng. Thời hạn được đáp ứng nếu Người mua gửi lại hàng trước khi hết hạn ngày 14. Người mua chịu chi phí trực tiếp trả lại hàng. Người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm giảm giá trị của mặt hàng do sử dụng nó theo một cách khác hơn là cần thiết để thiết lập tính chất, đặc điểm và chức năng của mặt hàng.

10.6. Người mua là người tiêu dùng không chịu chi phí cung cấp nội dung số không được lưu trữ trên một phương tiện hữu hình, nếu anh ta không đồng ý với việc thực hiện dịch vụ trước thời hạn rút khỏi hợp đồng hoặc không được thông báo về việc mất quyền rút khỏi hợp đồng tại thời điểm cấp quyền đó. Người bán đã không cung cấp xác nhận theo nghệ thuật. Phần 15 1 và nghệ thuật. Phần 21 1 của Đạo luật 30 có thể 2014 về quyền lợi người tiêu dùng (Tạp chí luật của 24 tháng 6 2014)

10.7. Quyền rút tiền không được áp dụng cho các hợp đồng:
a) đối với việc cung cấp dịch vụ, nếu doanh nhân thực hiện đầy đủ dịch vụ với sự đồng ý rõ ràng của người tiêu dùng, người đã được thông báo trước khi bắt đầu dịch vụ rằng sau khi thực hiện dịch vụ bởi doanh nhân sẽ mất quyền rút khỏi hợp đồng;
b) trong đó giá hoặc thù lao phụ thuộc vào sự biến động của thị trường tài chính mà doanh nhân không kiểm soát được và có thể xảy ra trước thời hạn rút khỏi hợp đồng;
c) trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng không được đúc sẵn, được sản xuất theo thông số kỹ thuật của người tiêu dùng hoặc phục vụ để đáp ứng nhu cầu cá nhân của anh ta;
d) trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng bị suy giảm nhanh chóng hoặc có thời hạn sử dụng ngắn;
e) trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng được giao trong một gói kín, sau khi mở gói không thể được trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh, nếu bao bì được mở sau khi giao hàng;
f) trong đó đối tượng của dịch vụ là những thứ mà sau khi giao hàng, do tính chất của chúng, có mối liên hệ không thể tách rời với những thứ khác;
g) trong đó đối tượng của dịch vụ là đồ uống có cồn, giá đã được thỏa thuận khi ký kết hợp đồng mua bán và việc giao hàng chỉ có thể diễn ra sau khi hết hạn 30 và giá trị của nó phụ thuộc vào sự biến động của thị trường mà doanh nhân không kiểm soát được;
h) trong đó người tiêu dùng yêu cầu rõ ràng rằng doanh nhân đã đến gặp anh ta để sửa chữa hoặc bảo trì khẩn cấp; nếu doanh nhân cung cấp các dịch vụ bổ sung ngoài những dịch vụ mà người tiêu dùng yêu cầu hoặc cung cấp các mặt hàng không phải là phụ tùng cần thiết để thực hiện sửa chữa hoặc bảo trì, người tiêu dùng có quyền rút khỏi hợp đồng đối với các dịch vụ hoặc vật phẩm bổ sung;
i) trong đó đối tượng của dịch vụ là bản ghi âm thanh hoặc hình ảnh hoặc chương trình máy tính được gửi trong một gói kín, nếu gói được mở sau khi giao hàng;
j) để cung cấp báo, tạp chí hoặc tạp chí, ngoại trừ hợp đồng thuê bao;
k) kết luận thông qua đấu giá công khai;
l) đối với việc cung cấp dịch vụ lưu trú ngoài mục đích cư trú, vận chuyển hàng hóa, cho thuê xe hơi, ẩm thực, dịch vụ giải trí, giải trí, thể thao hoặc văn hóa, nếu hợp đồng cho biết ngày hoặc thời gian cung cấp dịch vụ;
m) đối với việc cung cấp nội dung số không được lưu trên phương tiện hữu hình, nếu việc thực hiện dịch vụ bắt đầu với sự đồng ý rõ ràng của người tiêu dùng trước thời hạn rút khỏi hợp đồng và sau khi được doanh nhân thông báo về việc mất quyền rút khỏi hợp đồng.

11. THỦ TỤC HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

11.1. Người bán có nghĩa vụ cung cấp cho Người mua một sản phẩm không có lỗi.

11.2. Người bán chịu trách nhiệm với Người tiêu dùng về các điều khoản được quy định trong nghệ thuật. 556 của Bộ luật Dân sự và những lỗi tiếp theo về lỗi (bảo hành).

11.3. Trong trường hợp hợp đồng với người tiêu dùng, nếu phát hiện ra khiếm khuyết vật lý trong vòng một năm kể từ khi giao hàng, người ta cho rằng nó tồn tại vào thời điểm nguy hiểm truyền sang người tiêu dùng.
11.4. Người tiêu dùng, nếu mặt hàng được bán có khiếm khuyết, có thể:
a) đưa ra tuyên bố yêu cầu giảm giá;
b) nộp một tuyên bố rút khỏi hợp đồng;
trừ khi Người bán ngay lập tức và không có sự bất tiện không đáng có cho Người tiêu dùng thay thế mặt hàng bị lỗi bằng một sản phẩm không bị lỗi hoặc loại bỏ lỗi. Tuy nhiên, nếu vật phẩm đã được Người bán thay thế hoặc sửa chữa hoặc Người bán không hoàn thành nghĩa vụ đổi lấy vật phẩm không có lỗi hoặc loại bỏ khuyết điểm, anh ta sẽ không có quyền thay thế vật phẩm hoặc loại bỏ khuyết điểm.

11.5. Người tiêu dùng có thể thay vì loại bỏ khiếm khuyết do Người bán yêu cầu thay thế một mặt hàng miễn phí hoặc thay thế vật phẩm yêu cầu loại bỏ khiếm khuyết, trừ khi đưa sản phẩm tuân thủ hợp đồng theo cách mà Người tiêu dùng lựa chọn là không thể hoặc sẽ yêu cầu chi phí vượt quá so với phương pháp mà Người bán đề xuất , trong khi việc đánh giá chi phí quá cao sẽ tính đến giá trị của mặt hàng không có khuyết tật, loại và tầm quan trọng của khuyết tật được tìm thấy, và cũng tính đến những nhược điểm mà người tiêu dùng sẽ gặp phải
cách thỏa mãn.

11.6. Người tiêu dùng không được rút khỏi hợp đồng nếu lỗi không liên quan.

11.7. Người tiêu dùng, nếu mặt hàng được bán có khiếm khuyết, cũng có thể:
a) thay thế nhu cầu của mặt hàng với một không có khiếm khuyết;
b) nhu cầu loại bỏ các khiếm khuyết.

11.8. Người bán có nghĩa vụ thay thế mặt hàng bị lỗi cho một mặt hàng không bị lỗi hoặc loại bỏ nó
khiếm khuyết trong một thời gian hợp lý mà không gây bất tiện cho người tiêu dùng.

11.9. Người bán có thể từ chối đáp ứng yêu cầu của Người tiêu dùng nếu đưa mặt hàng bị lỗi phù hợp với hợp đồng theo cách mà người mua chọn là không thể hoặc sẽ yêu cầu chi phí quá cao so với cách khác có thể để đưa nó phù hợp với hợp đồng.

11.10. Trong trường hợp mặt hàng bị lỗi đã được cài đặt, Người tiêu dùng có thể yêu cầu Người bán tháo rời và lắp lại sau khi thay thế bằng một sản phẩm không bị lỗi hoặc loại bỏ lỗi, tuy nhiên, có nghĩa vụ phải chịu một số chi phí liên quan đến nó vượt quá giá của sản phẩm được bán hoặc có thể yêu cầu Người bán phải trả một phần chi phí. tháo gỡ và cài đặt lại, lên đến giá của mặt hàng được bán. Trong trường hợp Người bán không thực hiện nghĩa vụ, Người tiêu dùng có quyền thực hiện các hoạt động này với chi phí và rủi ro của Người bán.

11.11. Người tiêu dùng thực hiện các quyền theo bảo hành có nghĩa vụ phải trả chi phí cho Người bán để giao hàng bị lỗi đến địa chỉ khiếu nại, và nếu, do loại vật phẩm hoặc cách thức được cài đặt, Người tiêu dùng sẽ giao hàng cho người bán tại nơi bán quá mức. đó là cái gì Trong trường hợp Người bán không thực hiện nghĩa vụ, Người tiêu dùng có quyền trả lại hàng với chi phí và rủi ro của Người bán.

11.12. Chi phí thay thế hoặc sửa chữa do Người bán chịu, ngoại trừ trường hợp được mô tả trong đoạn 11 điểm 10 ở trên.

11.13. Người bán có nghĩa vụ chấp nhận một mặt hàng bị lỗi từ Người tiêu dùng trong trường hợp trao đổi mặt hàng đó với một mặt hàng không bị lỗi hoặc rút khỏi hợp đồng.

11.14. Người bán trong vòng mười bốn ngày sẽ trả lời:
a) một tuyên bố yêu cầu giảm giá;
b) tuyên bố rút khỏi hợp đồng;
c) yêu cầu thay thế vật phẩm bằng một thứ không có khuyết tật;
d) yêu cầu loại bỏ các khiếm khuyết.
Mặt khác, nó được coi là ông coi tuyên bố hoặc yêu cầu của người tiêu dùng là hợp lý.

11.15. Người bán phải chịu trách nhiệm bảo hành nếu phát hiện thấy lỗi vật lý trong vòng hai năm kể từ khi sản phẩm được bàn giao cho Người tiêu dùng và nếu mặt hàng được bán được sử dụng trong vòng một năm kể từ khi sản phẩm được bàn giao cho Người tiêu dùng.

11.16. Người tiêu dùng tuyên bố loại bỏ khiếm khuyết hoặc trao đổi mặt hàng được bán miễn phí hết hạn sau một năm, kể từ ngày lỗi được tìm thấy, nhưng không sớm hơn hai năm sau khi mặt hàng được phát hành cho Người tiêu dùng và nếu đối tượng bán là mặt hàng được sử dụng trong vòng một năm kể từ bàn giao vật phẩm cho người tiêu dùng.

11.17. Trong trường hợp ngày hết hạn của mặt hàng do Người bán hoặc nhà sản xuất chỉ định kết thúc sau hai năm kể từ ngày giao hàng cho Người tiêu dùng, Người bán phải chịu trách nhiệm bảo hành đối với các lỗi vật lý của mặt hàng này được tìm thấy trước ngày đó.

11.18. Vào những ngày được chỉ định trong para. Điểm 11 15-17 Người tiêu dùng có thể gửi một tuyên bố rút tiền từ hợp đồng hoặc giảm giá do khiếm khuyết vật lý của mặt hàng được bán và nếu người tiêu dùng yêu cầu thay thế mặt hàng cho một lỗi không bị lỗi hoặc loại bỏ khiếm khuyết, thời hạn gửi yêu cầu rút tiền từ hợp đồng khi hết thời hạn không hiệu quả để trao đổi mọi thứ hoặc loại bỏ khiếm khuyết.

11.19. Trong trường hợp điều tra trước tòa án hoặc hội đồng trọng tài về một trong các quyền theo bảo hành, thời hạn thực hiện các quyền khác mà Người tiêu dùng được hưởng theo tiêu đề này sẽ bị đình chỉ cho đến khi chấm dứt tố tụng cuối cùng. Theo đó, nó cũng được áp dụng cho các thủ tục hòa giải, trong đó thời hạn thực hiện các quyền khác theo bảo hành, được hưởng cho Người tiêu dùng, bắt đầu từ ngày tòa án từ chối phê chuẩn giải quyết kết luận trước khi hòa giải viên hoặc chấm dứt hòa giải không hiệu quả.

11.20. Để thực hiện các quyền theo bảo hành đối với các khuyết tật pháp lý của mặt hàng được bán, đoạn 11 điểm 15-16 sẽ được áp dụng, ngoại trừ khoảng thời gian sẽ bắt đầu từ ngày Người tiêu dùng biết về sự tồn tại của khuyết tật và nếu Người tiêu dùng biết về sự tồn tại của khuyết tật. là kết quả của một hành động của bên thứ ba - kể từ ngày quyết định ban hành tranh chấp với bên thứ ba trở thành quyết định cuối cùng.

11.21. Nếu, do khiếm khuyết trong mọi thứ, Người tiêu dùng đã đưa ra tuyên bố rút khỏi hợp đồng hoặc giảm giá, anh ta có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do anh ta ký kết hợp đồng, mà không nhận thức được sự tồn tại của lỗi, ngay cả khi thiệt hại là do hậu quả của Người bán không chịu trách nhiệm, đặc biệt, nó có thể yêu cầu hoàn trả các chi phí ký kết hợp đồng, chi phí thu gom, vận chuyển, lưu trữ và bảo hiểm hàng hóa, hoàn trả các chi phí được thực hiện ở mức độ mà họ không được hưởng lợi từ họ và không được hoàn trả chi phí từ bên thứ ba và hoàn trả chi phí của quá trình. Điều này không làm phương hại đến các quy định về nghĩa vụ sửa chữa thiệt hại theo nguyên tắc chung.

11.22. Hết thời hạn sử dụng để xác định lỗi không loại trừ việc thực hiện quyền bảo hành nếu Người bán đã che giấu khuyết điểm một cách gian lận.

11.23. Người bán, nếu anh ta có nghĩa vụ cung cấp hoặc cung cấp lợi ích tài chính cho Người tiêu dùng, thực hiện nó mà không bị chậm trễ quá hạn, không muộn hơn trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật.

12. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

12.1. Quản trị viên cơ sở dữ liệu dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người tiêu dùng của cửa hàng là Người bán.

12.2. Người bán cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của 29 tháng 8 1997 và Đạo luật dịch vụ điện tử của 18 tháng 7 2002. Người mua, bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Người bán khi đặt hàng, đồng ý xử lý bởi Người bán để hoàn tất đơn hàng. Người mua có cơ hội xem, sửa đổi, cập nhật và xóa dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

12.3 Dữ liệu cá nhân không được Người bán tiết lộ cho các thực thể khác cho các mục đích khác với mục đích được chỉ định trong điểm 13.2.

12.4 Dữ liệu cá nhân được xử lý và bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo cách ngăn chặn sự truy cập của bên thứ ba.

13. QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

13.1. Các quy định và hợp đồng mua bán được ký kết giữa Người bán và Người mua phải tuân theo luật pháp Ba Lan.

13.2. Mỗi Người mua có nghĩa vụ phải đọc Quy định và các điều khoản của nó trở nên ràng buộc đối với Người mua tại thời điểm đặt hàng trong Cửa hàng.

13.3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Quy định này hoặc một phần của điều khoản là hoặc không có hiệu lực, thì nó không làm cho các điều khoản còn lại không hiệu quả và không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng mua bán đã ký kết. Một điều khoản không hiệu quả nên được thay thế bằng một điều khoản hợp pháp cho phép phù hợp nhất với mục đích của điều khoản không hợp lệ.

13.4. Người mua có thể đưa ra một hành động chống lại Người bán trước một tòa án chung có thẩm quyền đối với nơi cư trú / văn phòng đã đăng ký của Người mua hoặc Người bán. Người bán chỉ có thể đưa ra một hành động chống lại Người mua trước khi một tòa án chung có thẩm quyền đối với nơi cư trú / văn phòng đã đăng ký của Người mua.

13.5 Người bán có thể thay đổi các Quy định này bất cứ lúc nào, trong khi những thay đổi này có thể không làm xấu đi tình hình (quyền) của Người mua có đơn đặt hàng đang được tiến hành và đã được gửi trong thời gian hiệu lực của Quy định trước đó.

Quy định 13.6 áp dụng từ 25 tháng 12 2014.