Chính sách cookie

Chính sách cookie

1. Cửa hàng không tự động thu thập bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ thông tin có trong cookie.

2. Cookie (được gọi là "cookie") là dữ liệu CNTT, cụ thể là các tệp văn bản, được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng Cửa hàng và được dùng cho các trang web của Cửa hàng. Cookies thường chứa tên của trang web mà chúng bắt nguồn, thời gian lưu trữ của chúng trên thiết bị cuối và một số duy nhất.

3. Thực thể đặt cookie trên thiết bị cuối của Người dùng cửa hàng và truy cập chúng là toán tử Store.

4. Cookies được sử dụng để: o điều chỉnh nội dung trang web của Cửa hàng theo sở thích của Người dùng và tối ưu hóa việc sử dụng trang web. Cụ thể, các tệp này cho phép nhận ra thiết bị của Người dùng Cửa hàng và hiển thị đúng trang web, phù hợp với nhu cầu cá nhân của anh ta; o tạo số liệu thống kê giúp hiểu cách Người dùng Cửa hàng sử dụng trang web, cho phép cải thiện cấu trúc và nội dung của họ;

5. Cửa hàng sử dụng hai loại cookie cơ bản: cookie "phiên" và cookie "liên tục". Cookie phiên là các tệp tạm thời được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng cho đến khi họ rời khỏi trang web hoặc tắt phần mềm (trình duyệt web). Cookie liên tục được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng trong thời gian được chỉ định trong các tham số cookie hoặc cho đến khi chúng bị xóa bởi Người dùng.

6. Cửa hàng sử dụng các loại cookie sau: cookie "cần thiết", cho phép sử dụng các dịch vụ có sẵn trong Cửa hàng, ví dụ: cookie xác thực được sử dụng cho các dịch vụ yêu cầu xác thực trong Cửa hàng; cookie được sử dụng để đảm bảo an ninh, ví dụ được sử dụng để phát hiện gian lận trong lĩnh vực xác thực trong Cửa hàng; Cookie "Hiệu suất", cho phép thu thập thông tin về cách sử dụng trang web của Cửa hàng; Cookie "Chức năng", cho phép "ghi nhớ" các cài đặt do Người dùng chọn và cá nhân hóa giao diện của Người dùng, ví dụ: về ngôn ngữ hoặc khu vực nguồn gốc của Người dùng, kích thước phông chữ, giao diện của trang web, v.v.; Cookie "Quảng cáo", cho phép người dùng cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp hơn với sở thích của họ.

7. Trong nhiều trường hợp, phần mềm được sử dụng để duyệt các trang web (trình duyệt web) theo mặc định cho phép cookie được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng. Người dùng cửa hàng có thể thay đổi cài đặt cookie của họ bất cứ lúc nào. Các cài đặt này có thể được thay đổi cụ thể theo cách để chặn việc xử lý cookie tự động trong cài đặt trình duyệt web hoặc để thông báo về chúng mỗi khi chúng được đặt trong thiết bị của Người dùng Store. Thông tin chi tiết về các khả năng và cách xử lý cookie có sẵn trong cài đặt phần mềm (trình duyệt web).

8. Nhà điều hành Cửa hàng thông báo rằng các hạn chế về việc sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến một số chức năng có sẵn trên các trang web của Cửa hàng.

9. Cookies được đặt trên thiết bị cuối của Người dùng Cửa hàng cũng có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo và đối tác hợp tác với nhà điều hành của Cửa hàng.

10. Thông tin thêm về cookie có sẵn tại www.wszystkoociasteczkach.pl hoặc trong phần "Trợ giúp" của menu trình duyệt web.